ด าวใ หญ่ย้ าย อีกแ ล้ว!! จับ ตา 4 ราศี ชี วิตเ ป ลี่ ยน

หมอไก่ พ.พาทินี บอกใน วันที่ 12 และ 17 กรกฎาคม จะมีการย้ ายราศีของ ดาวใหญ่ ได้แก่ ดาวเสาร์และ ดาวอังคาร ซึ่งย้ายจ ากราศีมังกรเข้าสู่ราศีธนู ตามหลักโหราศาสตร์การย้ายราศี ของดาวใหญ่นั้นจะส่ งผลทั้ง 12 ราศี แต่จะมีผลหลักๆ ให้เกิดการเปลี่ยนแปล งกับ 4 ราศี ได้แก่

ราศีที่ดาวใหญ่เข้าดวง ได้แก่ ราศีธนู (16 ธ.ค. – 13 ม.ค.)

ด้วยความที่ดาวเสาร์และดาวพฤหัสบ ดีเป็นดาวคู่พระคู่โจร เป็นดาวที่ให้ผลเกี่ยวกับควา มเหนื่อยยากลำบา กและความสำเร็จในคราวเดียวกัน หมายถึงคุณจะ ต้องเหน็ดเหนื่อย กับการทำงาน จะต้องเจออุปสรรคปัญหา เจองานยากงานหิน ตกระกำลำบาก เครียด กดดัน แต่สุดท้ายจะป ระสบความสำ เร็จในภายหลัง แล้วจะเป็นความสำเร็จที่มั่นคงยั่งยืน ถาวร สรุปแล้วคือต้องอดทนก่อน เพราะดวงจะลำบากก่ อนแล้วจะสบายทีหลัง

ราศีที่ดาวใหญ่ย้ายออกจากดวง ได้แก่ ราศีมังกร (14 ม.ค. – 12 ก.พ.)

เวลาที่ดาวเสาร์ม าทับดวงก็จะส่งผลทำให้เครียด กังวลใจ เหน็ดเหนื่อย กดดัน คาดหวัง (แต่ไม่ค่อยเป็นไปตามที่หวัง) หลังจากที่ดาวเสาร์ย้ายไปก็ทำให้โล่งใจมากขึ้น แต่ดวงชะ ตาก็ยังไม่ ถึงขั้นดีมาก ก ารงานก็ยังมีอุปสร รคมีปัญหา มีความยืดเยื้อ จะหวังอะไรเร็วๆ ไม่ได้เลย ต้องรอคอย ต้องใช้เวลา การทำงา นจะหวังพึ่งพาผู้ใหญ่ไม่ได้เลย และอีกเรื่องที่ต้องระวังคือเรื่องสุขภาพ เนื่องจากดวงมีเกณฑ์เจ็บป่วยใ นช่วงหลังจากที่ดาวเสาร์ย้าย

ราศีที่ดาวใหญ่เล็งดวง ได้แก่ ราศีเมถุน (14 มิ.ย. – 14 ก.ค.)

การที่มีทั้งดาวบุญและดาวบาปมาเล็งด วงชะตา จะส่งผลทำให้มีทั้งทุกข์ทั้งสุขปนๆ กัน แต่โดยปก ติความทุกข์จะมาก่อน คือ ชาวราศีเมถุนจะเกิดการเครียด เหนื่อย เนื่องจากชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการงาน ต้องเครียด ต้องมีการปรับตัว แล้วจะสบายในภายหลังคือ ผู้ใหญ่จะเริ่ มเห็นใจ เริ่มมองเห็นในคุณงามความดีของคุณ แต่ที่ไม่ ค่อยดีคือเรื่องคู่ครอง เพราะดวงแตก มีเกณฑ์มีปัญหากับคนรัก

ราศีที่ดาวใหญ่เคยเล็ง แต่จะไม่เล็งแล้ว ได้แก่ ราศีกรกฎ (15 ก.ค. – 16 ส.ค.)

หลังจากที่ดาวใหญ่ย้ายไปก็ส่งผลทำให้โล่งใจ ช่วงที่ผ่านมามีปัญหาให้เครียด กดดัน แต่หลังจากดาวใหญ่ย้ายจะดีขึ้นมาก แต่ก็ต้องพึ่งพาตนเองเป็นหลัก มีเกณฑ์ร วยด้วยลำแข้ง จะหวังพึ่ง พาคนอื่นไม่ได้ ส่วนความรักบางทีก็ยังมีหลายอย่างที่ไม่เข้าใจกัน ยังต้องจูนกันอีกสักพัก.