3 วันเกิด คนจะรวยช่วยไม่ได้!

ใครๆ ก็อยากจะให้ตัวเองหาเ งินได้อย่างง่ายๆ เรามาดูแบบสังเกตกันดีกว่า ไม่เสียห ลายว่า วันเกิด 3 วันเกิดที่จะได้มีความโชคดีช่วงนี้เป็นวัน อะไรบ้าง และโชคดี เรื่องอะไร เพราะบ างครั้ง สวรรค์ก็ส่งสิ่งดีๆ มา หากเร าจะได้รับก็ต้องสังเกต

คนที่เกิดวัน พุธกลางคืน
ตีความจากเลขที่เจอตามวิถีชีวิต เช่น ลองพิจ ารณา หรือสังเกตบ้านเลขที่ อาคารออฟฟิศ เลขที่รถ เลขไหนโดนใจ อาจจะไม่ใช่เรื่องเสียหายเพราะว่า เขาอาจจะดลใจให้ลาภเรา

คนที่เกิดวันพฤหัสบดี
จากการฝันเป็ นลางบอกเหตุ ใครฝันอ ะไรบ้าง ลอง search google ดูความหมายของ ฝันจากเว็บ ดูว่าสิ่งที่คุณฝันจะบอกอะไร และเป็นเลขอะไรได้บ้าง

คนที่เกิดวันเสาร์
ผู้ใหญ่จะมา บอกโดยไม่ตั้งใจ แต่เราต้ องนิ่งและแปลงความหมายให้ออก เรียกว่าผู้ใหญ่ให้คุณดีในช่วงนี้

แต่ถ้าเร าอยากจะรวย มีเงินมีทอง ทรัพย์สมบัติ คุณจะแค่ร อเรื่องลาภลอ ยอาจจะไม่พอ เราจะต้องทำมาหากินด้วย เพราะแม้เราจะโชคดีจากหวย รว ยจากทรัพย์ เงินอาจจะร้อน การเงินจะได้ดี เข้ามา และที่สำคัญที่สุด จะต้องรู้จักเ ก็บออม มีการลงทุน และการทำมาหากิน ชีวิตจะอยู่ได้อย่างปลอดภัยและมั่งคั่ง